Osynligt och synligt skräp i havet – ökat intresse för försummat miljöproblem

Kunskaperna om de skador som plast skapar i den marina miljön ökar alltmer. Det är den stora förekomsten av s.k. mikroplast som väcker oro. Genom enkla undersökningar har man upptäckt att det finns stora mängder plast som är mindre än 0,5 mm i havsvatten. Ny lagstiftning från EU sätter upp det marina avfallet som ett av de viktigaste miljöproblemen.

De föremål som hamnar på stränderna är en spegel av industri- och konsumtionssamhället. Under det senaste halvseklet har plast blivit all vanligare – plast från fiskredskap, från förpackningar, från föremål som slängts från båtar och fartyg. En vandring längs en bohuslänsk strand som exponeras mot havet är inte bara en naturupplevelse utan ger också en inblick i alla de föremål som omger oss, och hur de ser ut när de kasserats, när de tagits ur sitt sammanhang och förlorat sin mening – när de blivit skräp.

Kommunerna i Bohuslän har fört en ojämn kamp mot det marina skräpet i årtionden. 1992 drogs den första samlade strandstädningen igång i samtliga kustkommuner i Bohuslän. Sedan dess samlas det varje år in mellan 20 000 och 40 000 säckar med skräp plus en mängd större föremål som t ex fiskelådor, oljefat, bildäck m m.

Massiva städinsatser görs på vårarna men det räcker ändå inte till. Efter några veckor har nya nät flutit iland, fisklådor har kastats långt upp på stranden, uttjänta livsmedelsförpackningar med text på danska, polska eller engelska ligger insnärjda i alger och andra växter, och dunkar med oljor och kemikalier skvalpar i vågorna.

Det räcker med att titta på en karta över havsströmmar i Nordsjön för att förstå att Bohuskusten är en slutstation för det som havet för med sig. Strömmarna går från södra Nordsjön och kusterna längs Holland, Belgien och Storbritannien mot nordost. När de passerar Skagerraks nordostliga delar vänder strömmarna mot väster igen och följer norska kusten. Bohuslän blir en deponi för det som följer med strömmen. En del sjunker ner i djuprännan och en del hamnar på stränderna. Särskilt utsatta är öarna i ytterskärgården som ligger längst västerut.

De som arbetat med skräpfrågan under den tid som den blivit mer och mer påtaglig är alla medvetna om vad som behöver göras för att komma till rätta med problemet. Det finns ingen större kunskapsbrist om de grundläggande frågorna. Man vet vilken typ av skräp det rör sig om, varifrån det kommer och vem eller vilka det är som är ansvariga och varför det hamnar i Bohuslän.

De som bär kostnaderna för strandstädningen idag är främst kommunerna. Staten ger ett naturvårdsanslag till skyddade områden av olika slag som delvis används till städning i naturreservat och liknande områden. Men det är framför allt kommunerna som bär den tunga bördan, trots att avfallet på stränderna nästan alltid kommer från havet.

Nu ökar intresset ökar för marint avfall

Nu händer det en del saker som gör att strandstädningen – som länge funnits långt ner på agendan bland havsmiljöproblemen – får högre prioritet. Det viktigaste är att marint avfall ingår bland de elva miljömål som skall vara åtgärdade år 2020 enligt det s.k. havsmiljödirektivet. År 2020 skall god ekologisk status gälla för ett antal stora havsmiljöproblem, som t ex effekter av övergödning, föroreningar genom gifter, kemikalier och olja samt spridning av främmande arter. Målen är högst ställda, bl.a. skall den marinbiologiska mångfalden vara bevarad och fiskbestånden skall vara återställda till en hållbar nivå. Bland de elva målen finns alltså även målet om marint avfall: ”Marint avfall orsakar inga skador på den marina miljön”.

Det intensiva arbetet med havsmiljödirektivet (se bl.a. översiktsartikel om direktivet http://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1350/1350751_havet_2011_direktiv.pdf) har gjort att staten genom Havs- och vattenmyndigheten arbetar på bred front med kunskapsinhämtning, kartläggning av problemets omfattning och förslag till åtgärder.

För att diskutera hur de olika parter som är inblandade för att minska problemet med marint avfall kan samarbeta bättre, bjöd de bohuslänska kommunerna och Västra Götalandsregionen in till ett rundabordssamtal 17 januari 2012. Kring bordet satt kommunerna som har ansvaret för avfallshantering, Västkuststiftelsen som sköter om naturreservat, Länsstyrelsen som hanterar statens pengar för naturvård i Västra Götaland, Göteborgs kommun, stiftelsen Håll Sverige Rent, Havs- och vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket.

(Inom kort kommer en redovisning från rundabordssamtalet att läggas ut på hemsidan för nätverket för de nordbohuslänska kommunerna, Tillväxt Bohuslän; http://www.tillvaxtbohuslan.se Läs redan nu ett referat på Håll Sverige Rents blogg: http://blogg.hsr.se/rundabordssamtal-om-marint-skrap-i-goteborg/ Tillväxt Bohuslän driver projektet Attraktiv Kust med inriktning på att minska problemet med skräp på stränderna. Västra Götalandsregionen är en av medfinansiärerna)

Ny kunskap om mikroplastens utbredning och effekter har också bidragit till det ökade intresset för nedskräpningen. Insikten om att den synliga plasten efterhand bryts ner till fragment som förorenar havsvatten borde inte vara någon överraskning, men det är först nu som omfattningen börjar bli känd. Vid rundabordssamtalet redovisade Kerstin Gustafsson från N-research och Per Nilsson från Havsmiljöinstitutet resultat från vetenskapliga fältstudier.

I en svensk studie där man använt finmaskiga nät har man fått upp mellan mellan 300 och 1300 plastfibrer per kubikmeter från Skagerrak till Egentliga Östersjön. Den minsta fiberstorleken låg på0,02 mmmen det finns även mindre plastrester som inte fångas i håven. Per Nilsson som arbetar med marint avfall på uppdrag från Havsmiljöinstitutet redovisade en undersökning från Kina där man hittade100 kgskräp/100 meter strand.

I grund och botten kan problemet med plast i olika storlekar i havet bara åtgärdas genom att man sluter plastens kretslopp. Plast skall återvinnas, inte slängas överbord eller dumpas i blandat avfall på en strand eller någon annanstans. Plast skall inte hamna i havet, det skall inte slängas från fartyg, inte dumpas överbord eller på stränder där tidvattnet och vågorna lyfter ut dem i havet.

Det finns lagstiftning på detta område – MARPOL annex V, Regulations for the Control of Pollution by Garbage from Ships – men kontrollen av efterlevnaden är dålig och det finns egentligen ingenting som tyder på att sjöfartens regelverk i sig har lyckats vända utvecklingen och minska avfallet i havet.  

Därför ställs nu stora förhoppningar på vad som skall åstadkommas genom havsmiljödirektivet. Nedskräpningen har äntligen och för första gången blivit högprioriterad i det nationella och internationella miljöarbetet. Med gemensamma krafter – lokalt, regionalt, nationellt, på EU-nivå och internationellt – kan vi vända utvecklingen.

Om Västerhavet

Jag heter Anders Carlberg och arbetar som maritim expert på Västra Götalandsregionen. Det innebär att jag är engagerad i utvecklingsprojekt inom havsområdet, t ex sjöfart, havsmiljö, fiske, vattenbruk, havsforskning, marin innovation, internationellt samarbete och kustförvaltning. Havsmiljön och den maritima sektorn är ett av Västra Götalands styrkeområden. Vi har många företag inom de maritima branscherna, forskningsinstitut med internationell status vid Göteborgs Universitet och Chalmers samt landets ledande myndigheter på havsområdet, t ex Havs- och vattenmyndigheten. För Regionen är samarbetet med näringsliv, forskning, förvaltning och frivilliga organisationer (NGO) nyckeln till hållbar utveckling. Du når mig på mailen anders.carlberg@vgregion.se
Det här inlägget postades i EU, marint avfall och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s